Nahoru

Hledáte svého kominíka?

25.01.2017
Při mých návštěvách domácností nebo i firem se často setkávám s legislativními nedostatky ohledně spalinových cest. Mnoho lidí má v roce 2016 provedenou kontrolu a čištění odbornou firmou ovšem jaké je pro ně překvapení že by tato kontrola mohla být neplatná očima úředníka nebo pojišťovny. Kde je problém? Problémem se stává samotný protokol o kontrole spalinové cesty. Mnoho lidí má protokol, který nedodržuje vzor podle vyhlášky 34/2016, která začala platit v loňském roce a kde je písemný vzor a jeho obsah touto vyhláškou předepsaný. Mnoho tzv. odborných firem vypisuje tuto zprávu na předem vyplněný formulář, který zdaleka nesplňuje požadavek zákona. Co to muže znamenat v konečném důsledku pro spotřebitele. Nedodržením příslušné legislativy se muže stát že při úřední kontrole na vás bude pohlíženo tak jako by jste požadavek zákona nesplnili.

Stejně tak při pojistné události vám pojišťovna odmítne plnění této události jelikož váš protokol nesplňuje předepsaný vzor. A snad nejhorší muže být událost při, které dojde k zásahu hasičského záchranného sboru a tento vám protokol odmítne jako bezcenný a do zprávy napíše že nebyl dodržen § 2 vyhlášky 34/2016 pravidelná kontrola a čištění. Kde pak hrozí od samotných hasičů nemalá pokuta. Nemusím nikomu zdlouhavě vysvětlovat že předepsaný vzor mají i protokoly na STK, úřední záznamy, vysvědčení atd a že pozměněním takového předepsaného vzoru je takový protokol neplatný.

Sami se nyní ptáte co dělat?

Nejdříve porovnejte svůj protokol s obrázkem. Zde od března loňského roku musí být dodržen vzor slovo od slova tak jak je deklarován včetně dodatku s*. Pokud je váš protokol shodný je vše v pořádku. Neshoduje se? To znamená že váš kominík není dobře informován a nebo kominíkem vůbec není a pracuje na základě garance odbornou osobou, která už profesi kominík nevykonává a tyto informace nemá. V takovém případě jste zaplatili pouze za papír či tiskopis nadsazenou hodnotu a i když si myslíte že jste ušetřili vydaly jste peníze za osvědčení, které je platné jen do doby než dojde k jeho kontrole a staví vás do úrovně lidí kteří nedodržují zákon o pravidelných kontrolách a čištění spalinové cesty. Asi jsem se dotkly lidí kteří pravidelnou kontrolu vykonávají každý rok a kominík jim vyhovuje především svou cenou.

Proč říkám cenou, a ne kvalitou, mnohokrát se ptám co za danou cenu a špatný protokol lidé zaplatili a je tu značný nepoměr práce-čas-cena. Bohužel ač si lidé myslí jak ušetřili jejich úspora se rovná velkému riziku jak o jejich zdraví tak majetku a neposlední řadě pokutě za neprovedené kontroly. Neprovedení kontroly mám na mysli protokol, který se neshoduje s předepsaným vzorem a muže být považován za neplatný.

Proč jsou ale jiní kominíci dražší?

Především se cena odvíjí od sazebníků z roku 2000 - 2010 kdy se účtovalo za jednotlivé úkony nebo podle metrů, dnešní ceny se o moc neliší, mnoho lidí v tomto období nevyužívali kominické služby a o cenách se neorientují. Proto se řídí podle cen od roku 2011, kdy cenu za práci nastavili nájezdní kominíci. Pro spotřebitele vypadala tato cena velice přijatelně ale mnoho lidí dodnes neví že jejich práce neobsahovala nikdy rozsah požadavku na provedení kontroly a čištění (v duchu této tradice dnes pokračuji některé kominické firmy nebo kominíci). Proto také dokázali provést rychlé kontroly celých vesnic či městských čtvrtí za jedno dopoledne. Bohužel pravda je taková že pravý kominík si za svou práci nese zodpovědnost a vykonávat vše potřebné což za nízkou cenu není zcela možné, jedině snad že by měl jiný příjem a svou práci prováděl jako zájmovou činnost. Je nutné si uvědomit že při dodržení předpisů a TPK 01-01 a TPK 03-01 se nedá provést kontrola a čištění za tak krátkou dobu a také že kontrolou a vyčištěním neskončila práce kominíka s vaší spalinovou cestou. Mnohdy pokračuje v kanceláři nebo doma. Mnoho z nás píše protokol elektronicky, zakládá je do evidence, uschovává je pro případ potřeby, odesílá je poštou a mohl bych uvést ještě mnoho drobných úkonů které souvisí s vaši kontrolou. Další nemalé výdaje tvoří doprava ve, které je i doprava pro různý spotřební materiál, nářadí, pomůcky atd. údržba a opravy vozu. Čas strávený  dopravou. Různé poplatky a platby. A nechci zapomenout na hygienické potřeby, které jsou spotřebovány ve velké míře vzhledem k pracovnímu prostředí. Mnoho mých kolegů stejně jako já investuje do rozvoje vzdělávání a nejsou to zrovna zanedbatelné investice. Tyto okolnosti stanovují cenu provedených prací a proto není možné vykonávat tuto práci za cenu nájezdních kominíků, kteří si hodinově vydělávají tisíce ale jejich práce je neprofesionální a je zaměřena na vystavení protokolu o kontrole v rychlosti do 10 minut za jednu spalinovou cestu.

Co vám přinese skutečný kominík?

Takový kominík se znalostí problematiky vám především vystaví protokol v souladu se zákonem, tedy takový  který je platný pro úřady i pojišťovnu. Ověří a zkontroluje skutečný stav spalinové cesty ,posoudí její funkčnost a bezpečnost z hlediska užívání. Posoudí požární bezpečnost. Upozorní na nedostatky a možné komplikace ať se týkají samotného užívání nebo administrativních požadavků podle příslušného zákona a norem. Tím se vyhnete zbytečným komplikacím a problémům v některých případech i tragediím či neštěstí. Lidé mnohdy ani netuší kolikrát je jejich spalinová cesta zdrojem různých zdravotních problémů, které se přisuzují zcela jiným vlivům jako je třeba bolest hlavy nebo migréna alergická reakce atd. V otázce ceny za kominíka je zcela prostá kalkulace, kominík, který vám dobře vyčistí spalinovou cestu, opraví drobné nedostatky nebo doporučí vylepšení či úpravu si svou taxu zaslouží takového kominíka zaplatíte z uspořených peněz za palivo. Ptáte se jak jsem na to přišel? Je to jako u auta pokud budete mít vše čisté a nastavené budete mít spotřebu uvedenou výrobcem, pokud toto zanedbáte budete mít spotřebu daleko vyšší. V praxi to znamená že pokud vám kominík dobře vyčistí spalinovou cestu a optimalizuje jí, dojde k poklesu spotřeby a tuto částku respektivě část nevložíte do nákladů na ohřev. Je potřeba si uvědomit že vaše spalovací zařízení a spalinová cesta je stroj a kominík je mechanik tohoto stroje.

Tak co už hledáte skutečného kominíka?

Najděte ho na stránkách společenstva kominíků ČR kde je seznam rozdělený podle jednotlivých krajů a jsou tam telefonní kontakty na jednotlivé členy. Výhodou je že lidé z tohoto seznamu jsou informováni jako jedni z prvních o změnách i o problematice a bezpečnosti spalinových cest. Mnoho z těchto lidí navštěvuje semináře a školení a tím dokáží předejít mnoha komplikacím i k vašim úsporám s provozováním spalinových cest.

шаблоны для dle 11.2
Copyright © 2016-2017, Kominík s.r.o.